• Thành phần: Nước, chất tạo ngọt: steviol glycosides 4.8%; fructose, acid: citric acid; chất bảo quản: potassium sorbate.
  • Đóng chai 125ml

  • Thành phần: Lactose, chất tạo ngọt: steviol glycosides 21.9%; acidity regulator: sodium carbonates; acid: sodium citrates; chất chống đóng cục: magnesium salts of fatty acids.
  • Đóng gói 300 viên/15g

  • Thành phần: Maltodextrin, chất tạo ngọt: steviol glycosides 2.2%.
  • Đóng lọ 75g